Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Καρυές / Cell of St Nicholas Bourazeri in Karyes

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Καρυές (αρχές 20ού αι.) 
Cell of St Nicholas Bourazeri in Karyes (early 20th c.)

 
Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Καρυές (αρχές 20ού αι.) 
Cell of St Nicholas Bourazeri in Karyes (early 20th c.)


Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Καρυές (αρχές 20ού αι.) 
Cell of St Nicholas Bourazeri in Karyes (early 20th c.)