Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Κελλί Άξιον Εστί μονής Παντοκράτορος / The Cell of Axion Estin of Pantokratoros Monastery

Κελλί Άξιον Εστί μονής Παντοκράτορος (αρχές 20ού αι.)
The Cell of Axion Estin of Pantokratoros Monastery (early 20th c.)