Σάββατο 13 Απριλίου 2019

Η Προκαταρκτική Διορθόδοξη Επιτροπή του έτους 1930 στο Άγιον Όρος / The Preparatory Inter-Orthodox Committee of the year 1930 on Mount Athos


Η Προκαταρκτική Διορθόδοξη Επιτροπή στη Μονή Βατοπαιδίου (8-23 Ιουνίου 1930)
(Φωτ. Προκόπιος ιεροδιάκονος Καρεώτης)
The Preparatory Inter-Orthodox Committee in Vatopedi monastery (8-23 June 1930)
(Photo: Hierodeacon Prokopios from Karyes) 

Η Προκαταρκτική Διορθόδοξη Επιτροπή στη Μονή Βατοπαιδίου (8-23 Ιουνίου 1930)
(Φωτ. Προκόπιος ιεροδιάκονος Καρεώτης)
The Preparatory Inter-Orthodox Committee in Vatopedi monastery (8-23 June 1930)
(Photo: Hierodeacon Prokopios from Karyes) 

Η Προκαταρκτική Διορθόδοξη Επιτροπή στις Καρυές, μπροστά από το Πρωτάτο (24 Ιουνίου 1930)
(Φωτ. Προκόπιος ιεροδιάκονος Καρεώτης)
The Preparatory Inter-Orthodox Committee in Karyes, in front of Protaton (24 June 1930)
(Photo: Hierodeacon Prokopios from Karyes) 
Εγγραφή των μελών της Διορθόδοξης Επιτροπής στο Βιβλίο Επισκεπτών της Ιεράς Επιστασίας (Καρυές, 24 Ιουνίου 1930)
Registration of the members of the Inter-Orthodox Committee in the Pilgrims' Book of Holy Epistasia (Karyes, 24 June 1930)

Εγγραφή των μελών της Διορθόδοξης Επιτροπής στο Βιβλίο Επισκεπτών της Ιεράς Επιστασίας (Καρυές, 24 Ιουνίου 1930)
Registration of the members of the Inter-Orthodox Committee in the Pilgrims' Book of Holy Epistasia (Karyes, 24 June 1930)