Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1912-1913. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (2)

Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους με τους μητροπολίτες Ιερισσού Σωκράτη και Θεσσαλονίκης Γεννάδιο, τον επίσκοπο Αμισού Ευγένιο, τον ταγματάρχη Γεώργιο Πάνου Κολοκοτρώνη και τον ανθυπομοίραρχο Κωνσταντίνο Βεργογιαννόπουλο στις Καρυές
(1 Ιουνίου 1913)
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος)


Ο ταγματάρχης Γεώργιος Πάνου Κολοκοτρώνης, οι μητροπολίτες Ιερισσού Σωκράτης και Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, και ο επίσκοπος Αμισού Ευγένιος στις Καρυές (1 Ιουνίου 1913) (Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος)

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος
(Φωτογραφικό εργαστήριο Ιωασαφαίων,
Καυσοκαλύβια 12 Ιουνίου 1913)

Ο επίσκοπος Αμισού Ευγένιος
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος, 1913)
Μέλη της Ελληνικής κελλιωτικής αδελφότητας του Αγίου Όρους (Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος, 1913)

Μέλη της Ρωσικής κελλιωτικής αδελφότητας του Αγίου Όρους
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος και Παναγιώτης Στουρνάρας)
Επίσκεψη του Boris Serafimov, τμηματάρχη επί των εκκλησιαστικών της ρωσικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα (Φωτογραφικό εργαστήριο σκήτης Αγίου Ανδρέα, 1913)


Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στη μονή Ζωγράφου (23 Μαρτίου 1913)
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)
Ο ανθυπολοχαγός Γεώργιος Tsvetinov, επικεφαλής των Βούλγαρων στρατιωτών, στη μονή Ζωγράφου (23 Μαρτίου 1913)
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)


Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στη μονή Ζωγράφου (23 Μαρτίου 1913) 
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)

Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στη μονή Ζωγράφου (άνοιξη του 1913) 
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)


Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στη μονή Ζωγράφου (άνοιξη του 1913) 
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στη μονή Ζωγράφου (άνοιξη του 1913) 
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)


Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους με χωροφύλακες.
Αναμνηστική φωτογραφία μετά την απώθηση των Βούλγαρων στρατιωτών από τη μονή Ζωγράφου (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913) (Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους με χωροφύλακες.
Αναμνηστική φωτογραφία μετά την απώθηση των Βούλγαρων στρατιωτών από τη μονή Ζωγράφου (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913) (Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)
Ο ανθυπομοίραρχος Κωνσταντίνος Βεργογιαννόπουλος. Φωτογραφία μετά την απώθηση των Βούλγαρων στρατιωτών από τη μονή Ζωγράφου (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)
Ιερολοχίτης χωροφύλακας του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)
Ιερολοχίτης χωροφύλακας του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης χωροφύλακας του Αγίου Όρους
(Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης του Αγίου Όρους(Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης μοναχός του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης μοναχός του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης μοναχός του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης μοναχός του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης μοναχός του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης μοναχός του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης μοναχός του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης μοναχός του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης μοναχός του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί και χωροφύλακας του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί και χωροφύλακας του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)
Ιερολοχίτης μοναχός και χωροφύλακας του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)

Ιερολοχίτης χωροφύλακας του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης μοναχός του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)
Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους. Καθήμενοι: προηγούμενος Παγκράτιος Βατοπαιδινός και Διονύσιος Λαυριώτης ο Ίμβριος
Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους. Καθήμενοι: προηγούμενος Παγκράτιος Βατοπαιδινός και Διονύσιος Λαυριώτης ο Ίμβριος

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους. Αριστερά ο μοναχός Κύριλλος Ιβηρίτης
(Παραχώρηση φωτογραφίας από τον Χρήστο Καραστέργιο)

Αναμνηστική φωτογραφία έξω από το ναό του Πρωτάτου, μετά την υπογραφή του ψηφίσματος της Ιεράς Συνάξεως (3 Οκτωβρίου 1913) περί ενσωματώσεως του Αγίου Όρους στο ελληνικό κράτος
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)

Η επιτροπή Αγιορειτών, που κατέβηκε στην Αθήνα για την επίδοση του ψηφίσματος περί ενσωματώσεως του Αγίου Όρους στο ελληνικό κράτος, φωτογραφίζεται στην Ακρόπολη με τον μητροπολίτη Αθηνών Θεόκλητο (αρχές Οκτωβρίου 1913)
(Φωτογραφία: Γ. Παπαμήτρος – Δ. Παγώνης)

Ο μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος με τον πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους προηγούμενο Κλήμη Χιλανδαρινό και αγιορείτη ιερομόναχο στην Ακρόπολη (αρχές Οκτωβρίου 1913)
(Φωτογραφία: Γ. Παπαμήτρος – Δ. Παγώνης)

Η επιτροπή της Κελλιωτικής Αγαθοεργού Αδελφότητας, που κατέβηκε στην Αθήνα για την επίδοση χρηματικού ποσού προς ενίσχυση του έργου της κυβέρνησης, προϊόν εράνου μεταξύ των μοναχών. Από αριστερά: ιερομόναχος Στέφανος, μοναχός Αβέρκιος, μοναχός Χρυσόστομος, οι Καρεώτες (Μάρτιος 1913)
(Φωτογραφία: Καβράς)