Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Η ενθρόνιση του ηγουμένου της μονής Σταυρονικήτα, αρχιμ. Βασιλείου (4 φωτ., δωρεά ιατρού Αλέξ. Μακαρώνα)


Ενθρόνιση αρχιμ. Βασιλείου, ηγουμένου μονής Σταυρονικήτα (1968).
Από αριστερά: Αλέξιος μον. Ιβηρίτης, Καλλίνικος προηγ. Ιβηρίτης, Κωνσταντίνος προηγ. Λαυριώτης, αρχιμ. Βασίλειος, αρχιεπ. Αυστραλίας Ιεζεκιήλ, Σταύρος Παπαδάτος (Πολιτικός Διοικητής), Ιερόθεος μον. Σταυρονικητιανός


Ενθρόνιση αρχιμ. Βασιλείου, ηγουμένου μονής Σταυρονικήτα (1968).
Από αριστερά: Αλέξιος μον. Ιβηρίτης, Καλλίνικος προηγ. Ιβηρίτης, Κωνσταντίνος προηγ. Λαυριώτης, αρχιμ. Βασίλειος, αρχιεπ. Αυστραλίας Ιεζεκιήλ, Σταύρος Παπαδάτος, Ιερόθεος μον. Σταυρονικητιανός


Ενθρόνιση αρχιμ. Βασιλείου, ηγουμένου μονής Σταυρονικήτα (1968).
Από αριστερά: Ευθύμιος μον. Καρακαλλινός, αρχιμ. Βασίλειος, αρχιεπ. Αυστραλίας Ιεζεκιήλ, Σταύρος Παπαδάτος, Κωνσταντίνος προηγ. Λαυριώτης


Ενθρόνιση αρχιμ. Βασιλείου, ηγουμένου μονής Σταυρονικήτα (1968).
Από αριστερά: Αγαθάγγελος ιερομ. Ιβηρίτης, Ιερόθεος μον. Σταυρονικητιανός, Νήφων ιεροδ. βιβλιοδέτης

Η αγία κάρα οσίου Δανιήλ του Κατουνακιώτη (†1929)

Η αγία κάρα οσίου Δανιήλ του Κατουνακιώτη (†1929)
(Φωτ. Φιλάρετος μον. Αγιορείτης, 12 Μαρτ. 2020)
ΙΣ ΧΣ † ΝΙ ΚΑ 
Αὕτη ἡ κάρα ἐστί, / Δανιήλ Μοναχοῦ / τοῦ ἐκ Σμύρνης τῆς Μι/κρᾶς Ἀσίας. 
Ἔθανεν / τῇ 8η/9/1929, / προσδοκῶν Ἀνάστα/σιν νεκρῶν.

Η αγία κάρα οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη (†1998)

Η αγία κάρα οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη (†1998)
(Φωτ. Φιλάρετος μον. Αγιορείτης, 26 Φεβρ. 2020)