Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές (δημοσίευση: 1913)
The Cell  of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes (published: 1913)

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell  of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell  of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

 
Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell  of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell  of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St John Chrysostom (of Hilandar Monastery) in Karyes


Κελλί Αγίου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John Chrysostom (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

 
Κελλί Αγίου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρινό), Καρυές (καρτ ποστάλ, Περ. Στουρνάρας, αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John Chrysostom (of Hilandar Monastery) in Karyes (post card, Per. Stournaras, early 20th c.)
Κελλί Αγίου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρινό) (καρτ ποστάλ, Περ. Στουρνάρας)
The Cell of St John Chrysostom (of Hilandar) (post card, Per. Stournaras)

Κελλί Αγίων Θεοδώρων (Κουτλουμουσιανό), Καρυές / The Cell of Sts Theodores (of Koutloumousiou Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίων Θεοδώρων (Κουτλουμουσιανό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of Sts Theodores (of Koutloumousiou Monastery) in Karyes (early 20th c.)
Κελλί Αγίων Θεοδώρων (Κουτλουμουσιανό), Καρυές (τέλη 20ού αι.)
The Cell of Sts Theodores (of Koutloumousiou Monastery) in Karyes (end 20th c.)

Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St John the Theologian (of Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John the Theologian (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John the Theologian (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John the Theologian (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John the Theologian (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John the Theologian (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John the Theologian (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John the Theologian (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.

 

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίας Τριάδος (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of the Holy Trinity (of Hilandar Monastery) in Karyes


Κελλί Αγίας Τριάδος (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.) [δεξιά]
The Cell of the Holy Trinity (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.) [right]

 
Κελλί Αγίας Τριάδος (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of the Holy Trinity (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίας Τριάδος (Χιλανδαρινό), Καρυές (πριν το 1930) 
The Cell of the Holy Trinity (of Hilandar Monastery) in Karyes (before 1930)

Κελλί Αγίας Τριάδος (Χιλανδαρινό), Καρυές (φωτ. Λυκίδης, δεκαετία 1930) 
The Cell of the Holy Trinity (of Hilandar Monastery) in Karyes (photo Lykides, 1930's)


Κελλί Αγίας Τριάδος (Χιλανδαρινό), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση) 
The Cell of the Holy Trinity (of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)Κελλί Τριών Ιεραρχών (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of the Three Holy Hierarchs (Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Τριών Ιεραρχών (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of the Three Holy Hierarchs (Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Τριών Ιεραρχών (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.) [αριστερά]
The Cell of the Three Holy Hierarchs (Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.) [left]


 

Κελλί Τριών Ιεραρχών (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.) [δεξιά]
The Cell of the Three Holy Hierarchs (Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.) [right]

Κελλί Ευαγγελισμού (κονάκι μονής Χιλανδαρίου), Καρυές / The Cell of Annunciation (konaki of Hilandar Monastery) in Karyes


Κελλί Ευαγγελισμού (Χιλανδαρινό), Καρυές (τέλη 19ου αι.)
The Cell of Annunciation (of Hilandar) in Karyes (end 19th c.)

Κελλί Ευαγγελισμού (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of Annunciation (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Ευαγγελισμού (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of Annunciation (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)


 
Κελλί Ευαγγελισμού (Χιλανδαρινό), Καρυές (σημερινή κατάσταση)
The Cell of Annunciation (konaki of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)


Κελλί Ευαγγελισμού (Χιλανδαρινό), Καρυές (σημερινή κατάσταση)
The Cell of Annunciation (konaki of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition


Κελλί Ευαγγελισμού (Χιλανδαρινό), Καρυές (σημερινή κατάσταση)
The Cell of Annunciation (konaki of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)
Κελλίου Ευαγγελισμού (κονάκι Χιλανδαρίου), Καρυές, κύρια πύλη 
Annunciation's Cell (konak of Hilandar) in Karyes, Main gate

Κελλίου Ευαγγελισμού (κονάκι Χιλανδαρίου) (ενεστώσα κατάσταση)
Annunciation's Cell (konak of Hilandar) (present condition)


Κελλί Αγίου Ιγνατίου (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St Ignatios (of Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίου Ιγνατίου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St Ignatios (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιγνατίου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St Ignatios (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιγνατίου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St Ignatios (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)
Άγιοι Πάντες Γιοβάνιτσας, Μετόχι του κελλίου Άγιος Ιγνάτιος (αρχές 20ού αι.)
All Saints at Jovanitsa, Metochion of St Ignatius' cell (early 20th c.)

 

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Καλύβη Εισοδίων της Θεοτόκου μονής Σταυρονικήτα / The Cell of Holy Virgin's Presentation of Stavronikita Monastery

Καλύβη Εισοδίων της Θεοτόκου μονής Σταυρονικήτα (αρχές 20ού αι.)
The Cell of Holy Virgin's Presentation of Stavronikita Monastery (early 20th c.)

 

Κελλί Εισοδίων της Θεοτόκου (Διονυσιάτικο), Καρυές / The Cell of Holy Virgin's Presentation (of Dionysiou Monastery), Karyes

Κελλί Εισοδίων της Θεοτόκου (Διονυσιάτικο), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of Holy Virgin's Presentation (of Dionysiou Monastery), Karyes (early 20th c.)

Κελλί Εισοδίων της Θεοτόκου (Διονυσιάτικο), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell of Holy Virgin's Presentation (of Dionysiou Monastery), Karyes (present condition)


 

Κελλί Αγίου Νικολάου (Ιβηρίτικο), Καρυές / The Cell of St Nicholas of Iviron Monastery at Karyes

Κελλί Αγίου Νικολάου (Ιβηρίτικο), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St Nicholas of Iviron Monastery at Karyes (early 20th c.)
Κελλί Αγίου Νικολάου (Ιβηρίτικο), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell of St Nicholas of Iviron Monastery at Karyes (present condition)

Κελλί Αγίου Γεωργίου Κερασιάς / The Cell of St George at Kerasia

Κελλί Αγίου Γεωργίου Κερασιάς (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St George at Kerasia (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Γεωργίου Κερασιάς (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St George at Kerasia (early 20th c.)

 

Κελλί Τιμίου Προδρόμου Προβάτας / The Cell of St John the Forerunner at Provata

Κελλί Τιμίου Προδρόμου Προβάτας (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John the Forerunner at Provata (early 20th c.)

Κελλί Τιμίου Προδρόμου Προβάτας (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell of St John the Forerunner at Provata (present condition)

 

Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Καρυές / Cell of St Nicholas Bourazeri in Karyes

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Καρυές (αρχές 20ού αι.) 
Cell of St Nicholas Bourazeri in Karyes (early 20th c.)

 
Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Καρυές (αρχές 20ού αι.) 
Cell of St Nicholas Bourazeri in Karyes (early 20th c.)


Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Καρυές (αρχές 20ού αι.) 
Cell of St Nicholas Bourazeri in Karyes (early 20th c.)