Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές (δημοσίευση: 1913)
The Cell  of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes (published: 1913)

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell  of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell  of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

 
Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell  of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell  of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St John Chrysostom (of Hilandar Monastery) in Karyes


Κελλί Αγίου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John Chrysostom (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

 
Κελλί Αγίου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρινό), Καρυές (καρτ ποστάλ, Περ. Στουρνάρας, αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John Chrysostom (of Hilandar Monastery) in Karyes (post card, Per. Stournaras, early 20th c.)
Κελλί Αγίου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρινό) (καρτ ποστάλ, Περ. Στουρνάρας)
The Cell of St John Chrysostom (of Hilandar) (post card, Per. Stournaras)