Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, του γέροντα Δημά, στα Καυσοκαλύβια

Το σπήλαιο όπου ασκήτευε ο γερο-Δημάς (είσοδος)

Το σπήλαιο όπου ασκήτευε ο γερο-Δημάς (εσωτερικό)
Το σπήλαιο όπου ασκήτευε ο γερο-Δημάς (εσωτερικό)


Η κτητορική επιγραφή του παπα-Ιωνά, 1745
Άπόψη της σκήτης των Καυσοκαλυβίων από την καλύβη Τιμίου Προδρόμου

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές (δημοσίευση: 1913)
The Cell  of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes (published: 1913)

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell  of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)