Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές (δημοσίευση: 1913)
The Cell  of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes (published: 1913)

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell  of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell  of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

 
Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell  of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell  of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)