Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

Άγνωστη φωτογραφία του αγίου Νεκταρίου (15 Ιανουαρίου 1889)

Ο άγιος Νεκτάριος κατά την ημέρα της χειροτονίας του σε μητροπολίτη Πενταπόλεως (1889-1890). Στο κέντρο ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Σωφρόνιος Δ´ (1798-1899),
δεύτερος από αριστερά ο αρχιεπίσκοπος Σιναίου Πορφύριος Α´ Παυλίδης (†1909), ενώ τέταρτος από δεξιά ο πρώην Κερκύρας Αντώνιος Χαριάτης (†1892). 

«Σήμερον τῇ 15 Ἰανουαρίου 1889 σωτηρίου ἔτους, ἡμέρᾳ Κυριακῇ συνεπείᾳ τοῦ ἀνωτέρῳ ὑπομνήματος, ἱερουργήσαντες πατριαρχικῶς ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγ. Νικολάου μετά δύο Ἀρχιεπισκόπων τοῦ τε πρώην Κερκύρας Ἀντωνίου Χαριάτη καί Σιναίου Πορφυρίου, προεχειρίσαμεν τόν ἐν ἱερομονάχοις Ἀρχιμανδρίτην Νεκτάριον Καφαλᾶν εἰς μητροπολίτην τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Μητροπόλεως Πενταπόλεως, τήν δέ Πατριαρχικήν ἡμῶν ταύτην πρᾶξιν κατεχωρήσαμεν ἐν τῷδε τῷ ἱερῷ Κώδικι εἰς διηνεκή τήν ἔνδειξιν. 
+ Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Σωφρόνιος»
(Κώδ. 44 του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας)

Σημείωση: Η φωτογραφία βρέθηκε σε οικία ορθοδόξης οικογένειας στη Βηρυτό