Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Καρυές / Cell of St Nicholas Bourazeri in Karyes

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Καρυές (αρχές 20ού αι.) 
Cell of St Nicholas Bourazeri in Karyes (early 20th c.)

 
Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Καρυές (αρχές 20ού αι.) 
Cell of St Nicholas Bourazeri in Karyes (early 20th c.)


Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Καρυές (αρχές 20ού αι.) 
Cell of St Nicholas Bourazeri in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Άξιον Εστί μονής Παντοκράτορος / The Cell of Axion Estin of Pantokratoros Monastery

Κελλί Άξιον Εστί μονής Παντοκράτορος (αρχές 20ού αι.)
The Cell of Axion Estin of Pantokratoros Monastery (early 20th c.)

 

Καλύβη Αγίου Σάββα Καψάλας / Cell of St Savvas in Kapsala

Καλύβη Αγίου Σάββα Καψάλας (αρχές 20ού αι.)
Cell of St Savvas in Kapsala (early 20th c.)


 

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προβάτας / The Cell of St John the Theologian at Provata

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προβάτας (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of St John the Theologian at Provata (early 20th c.)


Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προβάτας (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of St John the Theologian at Provata (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προβάτας (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of St John the Theologian at Provata (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προβάτας (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of St John the Theologian at Provata (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προβάτας (ενεστώσα κατάσταση) 
The Cell of St John the Theologian at Provata (present condition)


Κελλί Αγίου Κηρύκου και Ιουλίττης μονής Σταυρονικήτα / The Cell of St Kyrikos and Julitta of Stavronikita monastery

 

Κελλί Αγίου Κηρύκου και Ιουλίττης μονής Σταυρονικήτα (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St Kyrikos and Julitta of Stavronikita monastery (early 20th c.)

Κελλί Αγίας Τριάδος μονής Σταυρονικήτα / The Cell of Holy Trinity of Stavronikita Monastery


Κελλί Αγίας Τριάδος μονής Σταυρονικήτα (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of Holy Trinity of Stavronikita Monastery (early 20th c.)

Κελλί Αγίας Τριάδος μονής Σταυρονικήτα (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of Holy Trinity of Stavronikita Monastery (early 20th c.)

Κελλί Αγίας Τριάδος μονής Σταυρονικήτα (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of Holy Trinity of Stavronikita Monastery (early 20th c.)

Κελλί Αγίας Τριάδος μονής Σταυρονικήτα (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of Holy Trinity of Stavronikita Monastery (early 20th c.)


Κελλί Αγίας Τριάδος μονής Σταυρονικήτα (ενεστώσα κατάσταση) 
The Cell of Holy Trinity of Stavronikita Monastery (present condition)