Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προβάτας / The Cell of St John the Theologian at Provata

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προβάτας (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of St John the Theologian at Provata (early 20th c.)


Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προβάτας (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of St John the Theologian at Provata (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προβάτας (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of St John the Theologian at Provata (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προβάτας (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of St John the Theologian at Provata (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προβάτας (ενεστώσα κατάσταση) 
The Cell of St John the Theologian at Provata (present condition)