Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, του γέροντα Δημά, στα Καυσοκαλύβια

Το σπήλαιο όπου ασκήτευε ο γερο-Δημάς (είσοδος)

Το σπήλαιο όπου ασκήτευε ο γερο-Δημάς (εσωτερικό)
Το σπήλαιο όπου ασκήτευε ο γερο-Δημάς (εσωτερικό)


Η κτητορική επιγραφή του παπα-Ιωνά, 1745
Άπόψη της σκήτης των Καυσοκαλυβίων από την καλύβη Τιμίου Προδρόμου