Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Καλύβη Αγίου Σάββα Καψάλας / Cell of St Savvas in Kapsala

Καλύβη Αγίου Σάββα Καψάλας (αρχές 20ού αι.)
Cell of St Savvas in Kapsala (early 20th c.)