Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Τριών Ιεραρχών (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of the Three Holy Hierarchs (Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Τριών Ιεραρχών (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of the Three Holy Hierarchs (Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Τριών Ιεραρχών (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.) [αριστερά]
The Cell of the Three Holy Hierarchs (Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.) [left]


 

Κελλί Τριών Ιεραρχών (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.) [δεξιά]
The Cell of the Three Holy Hierarchs (Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.) [right]