Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St John Chrysostom (of Hilandar Monastery) in Karyes


Κελλί Αγίου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John Chrysostom (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

 
Κελλί Αγίου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρινό), Καρυές (καρτ ποστάλ, Περ. Στουρνάρας, αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John Chrysostom (of Hilandar Monastery) in Karyes (post card, Per. Stournaras, early 20th c.)
Κελλί Αγίου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρινό) (καρτ ποστάλ, Περ. Στουρνάρας)
The Cell of St John Chrysostom (of Hilandar) (post card, Per. Stournaras)