Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίων Θεοδώρων (Κουτλουμουσιανό), Καρυές / The Cell of Sts Theodores (of Koutloumousiou Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίων Θεοδώρων (Κουτλουμουσιανό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of Sts Theodores (of Koutloumousiou Monastery) in Karyes (early 20th c.)
Κελλί Αγίων Θεοδώρων (Κουτλουμουσιανό), Καρυές (τέλη 20ού αι.)
The Cell of Sts Theodores (of Koutloumousiou Monastery) in Karyes (end 20th c.)