Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Καλύβη Εισοδίων της Θεοτόκου μονής Σταυρονικήτα / The Cell of Holy Virgin's Presentation of Stavronikita Monastery

Καλύβη Εισοδίων της Θεοτόκου μονής Σταυρονικήτα (αρχές 20ού αι.)
The Cell of Holy Virgin's Presentation of Stavronikita Monastery (early 20th c.)