Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές (δημοσίευση: 1913)
The Cell  of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes (published: 1913)

Κελλί Αγίου Θωμά (Χιλανδαρινό), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell  of St Thomas (of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)