Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Εισοδίων της Θεοτόκου (Διονυσιάτικο), Καρυές / The Cell of Holy Virgin's Presentation (of Dionysiou Monastery), Karyes

Κελλί Εισοδίων της Θεοτόκου (Διονυσιάτικο), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of Holy Virgin's Presentation (of Dionysiou Monastery), Karyes (early 20th c.)

Κελλί Εισοδίων της Θεοτόκου (Διονυσιάτικο), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell of Holy Virgin's Presentation (of Dionysiou Monastery), Karyes (present condition)