Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell  of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

 
Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell  of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Νικολάου Μπαρμπερά (Χιλανδαρινό), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell  of St Nicholas Barbera (of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)