Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Ιγνατίου (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of St Ignatios (of Hilandar Monastery) in Karyes

Κελλί Αγίου Ιγνατίου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St Ignatios (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιγνατίου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St Ignatios (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίου Ιγνατίου (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St Ignatios (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)
Άγιοι Πάντες Γιοβάνιτσας, Μετόχι του κελλίου Άγιος Ιγνάτιος (αρχές 20ού αι.)
All Saints at Jovanitsa, Metochion of St Ignatius' cell (early 20th c.)