Παρασκευή 4 Μαΐου 2018

Επιτροπή Αγιορειτών στην Αθήνα (Οκτώβριος 1913)

Τέσσερα μοναδικά ιστορικά ντοκουμέντα
Μετά την απελευθέρωση του Αγίου Όρους από το Βασιλικό Ναυτικό της Ελλάδας (2 Νοεμβρίου 1912) και μετά από τις πολιτικές κινητοποιήσεις για τον καθορισμό του νέου αγιορειτικού καθεστώτος, οι μοναχοί φοβούμενοι οποιεσδήποτε αλλαγές στους θεσμούς της αυτοδιοίκησής τους, καθώς αυτές δρομολογούνταν από προσπάθειες διεθνοποίησης του Αγίου Όρους, σπεύδουν να δηλώσουν την επιθυμία τους για ενσωμάτωση της χερσονήσου του Άθω, ως αυτοδιοικήτου τμήματος, στον κορμό του νέου ελεύθερου κράτους.
Στις 3 Οκτωβρίου 1913 υπογράφεται από την Έκτακτη Σύναξη εκπροσώπων των μονών “Ιερόν Ψήφισμα” προ της εικόνας του “Άξιον εστί”. Στα μέσα Οκτωβρίου Επιτροπή πέντε Αγιορειτών πατέρων μεταβαίνει στην Αθήνα για να το επιδώσει στον βασιλιά Κωνσταντίνο.


Η Αγιορειτική Επιτροπή, που κατέβηκε στην Αθήνα για την επίδοση του ψηφίσματος περί ενσωματώσεως του Αγίου Όρους στο ελληνικό κράτος, φωτογραφίζεται στον Άρειο Πάγο με τον μητροπολίτη Αθηνών Θεόκλητο (Οκτώβριος 1913).
(Φωτογραφία: Γ. Παπαμήτρος – Δ. Παγώνης)
Από αριστερά: Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Σιμωνοπετρίτης, αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Καρακαλλινός, προηγούμενος Κλήμης Χιλανδαρινός (Πρωτεπιστάτης), μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος, προηγούμενος Ευγένιος Ξηροποταμινός, προηγούμενος Θεοδόσιος Φιλοθεΐτης.

Η Αγιορειτική Επιτροπή, που κατέβηκε στην Αθήνα για την επίδοση του ψηφίσματος περί ενσωματώσεως του Αγίου Όρους στο ελληνικό κράτος, φωτογραφίζεται στον Άρειο Πάγο με τον μητροπολίτη Αθηνών Θεόκλητο (Οκτώβριος 1913).
(Φωτογραφία: Γ. Παπαμήτρος – Δ. Παγώνης)
Από αριστερά: Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Σιμωνοπετρίτης, προηγούμενος Κλήμης Χιλανδαρινός (Πρωτεπιστάτης), μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος, προηγούμενος Ευγένιος Ξηροποταμινός, προηγούμενος Θεοδόσιος Φιλοθεΐτης, αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Καρακαλλινός.

Η Αγιορειτική Επιτροπή που κατέβηκε στην Αθήνα για την επίδοση του ψηφίσματος περί ενσωματώσεως του Αγίου Όρους στο ελληνικό κράτος (Οκτώβριος 1913).
Από αριστερά: Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Σιμωνοπετρίτης, προηγούμενος Ευγένιος Ξηροποταμινός, προηγούμενος Κλήμης Χιλανδαρινός (Πρωτεπιστάτης), αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Καρακαλλινός, προηγούμενος Θεοδόσιος Φιλοθεΐτης.

Η προσφώνηση της Αγιορειτικής Επιτροπής προς το βασιλιά Κωνσταντίνο κατά την επίδοση του ψηφίσματος περί ενσωματώσεως του Αγίου Όρους στο ελληνικό κράτος (17 Οκτωβρίου 1913).
Υπογράφουν τα μέλη της Επιτροπής:
Προηγούμενος Κλήμης Χιλανδαρινός (Πρωτεπιστάτης)
Προηγούμενος Ευγένιος Ξηροποταμινός
Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Καρακαλλινός
Προηγούμενος Θεοδόσιος Φιλοθεΐτης
Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Σιμωνοπετρίτης