Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Κελλί Αγίας Τριάδος μονής Σταυρονικήτα / The Cell of Holy Trinity of Stavronikita Monastery


Κελλί Αγίας Τριάδος μονής Σταυρονικήτα (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of Holy Trinity of Stavronikita Monastery (early 20th c.)

Κελλί Αγίας Τριάδος μονής Σταυρονικήτα (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of Holy Trinity of Stavronikita Monastery (early 20th c.)

Κελλί Αγίας Τριάδος μονής Σταυρονικήτα (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of Holy Trinity of Stavronikita Monastery (early 20th c.)

Κελλί Αγίας Τριάδος μονής Σταυρονικήτα (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of Holy Trinity of Stavronikita Monastery (early 20th c.)


Κελλί Αγίας Τριάδος μονής Σταυρονικήτα (ενεστώσα κατάσταση) 
The Cell of Holy Trinity of Stavronikita Monastery (present condition)