Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Η αγία κάρα οσίου Δανιήλ του Κατουνακιώτη (†1929)

Η αγία κάρα οσίου Δανιήλ του Κατουνακιώτη (†1929)
(Φωτ. Φιλάρετος μον. Αγιορείτης, 12 Μαρτ. 2020)
ΙΣ ΧΣ † ΝΙ ΚΑ 
Αὕτη ἡ κάρα ἐστί, / Δανιήλ Μοναχοῦ / τοῦ ἐκ Σμύρνης τῆς Μι/κρᾶς Ἀσίας. 
Ἔθανεν / τῇ 8η/9/1929, / προσδοκῶν Ἀνάστα/σιν νεκρῶν.